Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & αίτηση υποψηφιότητας ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. ακαδ. Έτους 2016-17.

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. ακαδ. Έτους 2016-17.

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε», για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

Συνημμένα:

Αίτηση υποψηφιότητας ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. 2016-2017

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΝΑΜΕ 2016-2017