Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με:

  • τις διατάξεις του άρθρου ...
  • την απόφαση της ΕΔΕ ...

δικαιούχοι της απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι οι κ.κ. με ΑΜ:

maxresdefault.jpg

Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο”, του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο”, του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε»

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε»

Pages