18 έτη λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.»
18 έτη λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.»
18 έτη λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.»
18 έτη λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.»
18 έτη λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.»
18 έτη λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.»
18 έτη λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.»
18 έτη λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.»

Εορτασμός για τα 18 έτη λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

To Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου γιόρτασε τα 18 έτη λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη με παρουσιάσεις των εργασιών των Μεταπτυχιακών φοιτητών  με την παρουσία της πρόεδρου του τμήματος, καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου, του διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΝΑ.Μ.Ε., καθηγητών και φοιτητών.