Επιλέγω Ναυτιλία 2016

Στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων, οι οποίες αφορούν τη ναυτική και ναυτιλιακή εκπαίδευση, το περιοδικό Ναυτικά Χρονικά και η εκπαιδευτική πρωτοβουλία Isalos.net, προχωρήσαν στη διοργάνωση κύκλου ημερίδων με τίτλο «Επιλέγω Ναυτιλία 2016».  Η πρώτη ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία 2016» διεξήχθη  το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016, στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.  Το Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών με ενεργή παρουσία συνέβαλε στην παροχή ενός σταθερού δίαυλου  επικοινωνίας με νέα στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, σπουδαστές ΑΕΝ και φοιτητές. Στα πλαίσια των δράσεων «Επιλέγω Ναυτιλία» θα ακολουθήσουν δύο (2) ακόμη ημερίδες, μια στη Χίο και μια στη Θεσσαλονίκη.