Επίσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων Νέας Οδού

Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο κατά την διάρκεια της Επίσκεψης στο Κέντρο Επιχειρήσεων Νέας Οδού είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια τυπική ημέρα λειτουργίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων, την διαχείριση ενός περιστατικού εκτάκτου ανάγκης καθώς και την λειτουργία και δράση των ομάδων περιπολίας και την συνδρομή τους στην Νέα Οδο.