ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΟ ΤΝΕΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υ.Δ. ΤΝΕΥ ακαδ. έτους 2016-2017

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

Συνημμένα:

ΤΝΕΥ_Αίτηση Υ.Δ..doc

ΤΝΕΥ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔ_2016-2017.pdf