Ενεργειακά Συστήματα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές - «Πράσινη ενέργεια»

Διδάσκων/ουσα
Τύπος Μαθήματος
Για την κατεύθυνση "Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων", το μάθημα είναι επιλογής
Κύκλος Σπουδών
Β' Κύκλος
Βιβλιογραφεία
Διαλέξεις