Ναυλώσεις και ναυλαγορές Ι

Διδάσκων/ουσα
Τύπος Μαθήματος
Κύκλος Σπουδών
Β' Κύκλος
Βιβλιογραφεία
Χαρακτηριστικά
3 Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις