Ναυλώσεις και Ναυλαγορές ΙΙ

Τύπος Μαθήματος
Για την κατεύθυνση "Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική", το μάθημα είναι επιλογής
Κύκλος Σπουδών
Γ' Κύκλος
Βιβλιογραφεία
Διαλέξεις