Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

Διδάσκων/ουσα
Τύπος Μαθήματος
Κύκλος Σπουδών
Β' Κύκλος
Βιβλιογραφεία

Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση των σύγχρονων αρχών της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις: σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στη ναυτιλιακή χρηματοοικονομική, εισαγωγή στις ιδιαιτερότητες των διεθνών ναυτιλιακών αγορών, μηχανισμοί ναυτιλιακής χρηματοδότησης, έκδοση αξιόγραφων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, κεφαλαιακή διάρθρωση και κόστος κεφαλαίου ναυτιλιακής επιχείρησης, διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων με ναυτιλιακά παράγωγα.
Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται στις ακόλουθες κύριες ενότητες:
- Θεμελιώδη Χαρακτηριστικά Διεθνών Ναυτιλιακών Αγορών
- Κρίσιμες Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις στη Ναυτιλία
- Στρατηγικές Επενδυτικές Αποφάσεις Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
- Χρηματοδότηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Κόστος Κεφαλαίου
- Τραπεζικός Δανεισμός και Διεθνείς Κεφαλαιαγορές στη Ναυτιλία
- Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
- Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με Ναυτιλιακά Παράγωγα
- Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικά
3,5 Πιστωτικές Μονάδες
Γραπτή εξέταση
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
Διαλέξεις