Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων -Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική

Τύπος Μαθήματος
Για την κατεύθυνση "Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων", το μάθημα είναι επιλογής
Κύκλος Σπουδών
Β' Κύκλος
Βιβλιογραφεία
Διαλέξεις