Διευθυντής Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ)
 1. Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2η εμπλουτισμένη έκδοση, 2014 , 511 σελ., (1η έκδοση 2011, 460 σελ.)
 2. Leadership in World Shipping, (with G. Harlaftis) Palgrave Macmillan, 2009, 346
 3. Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας, (με Τζ. Χαρλαύτη και Ε.Θανοπούλου), Γραφείο Οικονομικών Μελετών, Μελέτες, Αρ. 10, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2009, 246 σελ.
 4. Έλληνες Εφοπλιστές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις. Οργάνωση, Διοίκηση και Στρατηγική, (με Τζ. Χαρλαύτη), Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2007, 495 σελ. (Πρώτη έκδοση: Ευπόμπη. Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 1945-2000, Οργάνωση, Διοίκηση και Στρατηγικές, Εκδόσεις Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα, 2004, 447 σελ.).
 5. Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα. Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, (με Μ.Λεκάκου, Θ. Πάλλη, Θ. Συριόπουλος και Γ.Τσαμουργκέλη), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2008, 270 σελ.
 1. "Τα ελληνικά εφοπλιστικά γραφεία του Λονδίνου τον 20ο αιώνα", στο Ελληνο-Βρετανικές σχέσεις: πτυχές της πρόσφατης ιστορίας τους, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία-British Embassy, 2014, Athens (υπό έκδοση).
 2. "Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στις ελληνόκτητες ναυτιλιακές επιχειρήσεις", στο Ναυτιλιακές Συναντήσεις Άνδρου, Β' Ναυτιλιακή Συνάντηση: Ποιότητα στη σύγχρονη ναυτιλία, 2012, Άνδρος, 41-59.
 3. "The Potential for the Use of Single- versus Dual- Purpose Officers in Firms: A Theoretical Analysis Based on Resource-Based, Transaction Cost and Labour Market Economics" (with M.A. Wagtmann), in K.Cullinane (ed.), International Handbook of Maritime Economics, Edward Edgar, 353-375
 4. "Competitive advantage in the Greek shipping industry: A supply chain management approach" (with I.N.Lagoudis), in Pallis, A., Maritime Transport: The Greek Paradigm, Elsevier, Research in Transportation Economics, 2007, vol. 21, 95-120.
 5. "On top of world shipping: Greek shipping companies organization and management" in Pallis, A., Maritime Transport: The Greek Paradigm, Elsevier, Research in Transportation Economics, 2007, vol. 21, 63-93.
 6. "Small firms in a global industry: the case of Greek shipping (1974-2004)" (with H.A.Thanopoulou), in Economic Policy Studies - The variety of economic institution under the many forms of capitalism, EMOP, vol. 10, 107-128.
 7. "Greek shipping companies' competitiveness in the interwar period", in Harlaftis, G., - Hatziioannou, M.-Ch., (eds.), Following the Nereids: Sea routes and maritime business, 16th-20th centuries, 2006, Kerkyra Publications, Athens.
 8. "Maritime Business during the 20th Century: Continuity and Change", (with G. Harlaftis) στο C. Grammenos (ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business", Informa, London, 2002, ISBN 1-84311-195-0, pp. 9-34,
 9. "Organizational and managerial patterns of Greek-owned shipping companies and the internationalization process from the post-war period to 1990", στο D.J. Starkey & G. Harlaftis, Global Markets: The Internationalization of the Sea Transport Industries since 1850, Research in Maritime History no. 14, St John's, Newfoundland, 1998, pp. 303-318
 1. Theotokas, I., Lagoudis, I.N. and Kotsiopoulos, N. (2014), "Leadership profiling of ocean going ship Masters", The Asian Journal of Shipping and Logistics, vol. 30, no. 3, 321-343.
 2. "A touch of salt: the image of shipping in the newspapers of the UK", (with Bissias, I.), WMU Journal of Maritime Affairs, 2014, vol. 13, no.2, 177-190.
 3. "Shapes of modern shipping", (with Th. Pallis) International Journal of Shipping and Transport Logistics (editorial), 2014, vol. 6, no. 5, 461-465.
 4. "Shipping Innovation: The different paths of Greece and Norway", (with S. Tenold), International Journal of Decision Science, Risk and Management, 2013, vol. 5, no.2, 142-160.
 5. "Shipping Crises in the Media. Differences between maritime media and general media", (with I. Bissias and M. Lekakou), Spoudai Journal of Economics and Business, 2013, vol. 63, no.4, 137-147.
 6. "Developing and promoting seafarers' (with M. Progoulaki and K. Katradi), welfare under the Maritime Labour Convention: A Research Agenda", Spoudai Journal of Economics and Business, 2013, vol. 63, no.4, 75-82
 7. "Decision Support Systems for Human Resource Training and Development", (with A. Chatzimouratidis and I.Lagoudis), International Journal of Human Resource Management,2012, vol.23, no.4, 662-693.
 8. "Editorial of Special Issue on Decision Making in the Maritime Sector", (with I.N. Lagoudis and Th. Syriopoulos), International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, 2011, 3 (3/4), 215-218.
 9. "The effect of financial crisis in Corporate Social Responsibility performance", (with G. Giannarakis), International Journal of Marketing Studies, 2011, vol. 3, no. 1, 2-10.
 10. "A Delphi study to identify Corporate Social Responsibility indicators: The case of Greek Telecommunication sector", (with G. Giannarakis and N. Litinas), Journal of Sustainable Development, 2011, vol. 4, no.2, 16-32.
 11. "Leading by following: innovation and post-was strategies of Greek shipowners", (with H.A. Thanopoulou and A. Constantelou), International Journal of Maritime History, 2010, XXII, no. 2, 199-255.
 12. "Corporate governance and Board practices by Greek shipping management companies", (with D.N.koufopoulos, I.N.Lagoudis and Th. Syriopoulos), CORPORATE GOVERNANCE: The International Journal of Business in Society, 2010, vol 10, no 3, 261-278.
 13. "Human Resource Management and competitive advantage: an application of Resource-Based View in the shipping industry", (with M. Progoulaki), Marine Policy, 2010, vol.34, no.3, 575-582.
 14. "Cultural diversity, manning strategies and management practices in Greek shipping" (with M. Progoulaki), Maritime Policy and Management,2007, vol.34, no. 4, 383-403.
 15. "Value creation through corporate destruction? Corporate governance in shipping takeovers" (with Th. Syriopoulos), Maritime Policy and Management , 2007, vol. 34, no. 3, 225-242.
 16. "Is the European shipping industry aware of corporate social responsibility? The case of Greek-owned short sea shipping companies", (with R. Fafaliou and M. Lekakou) Marine Policy, 2005, vol. 30, no. 4, p. 412-419.
 17. "European family firms in international business: British and Greek tramp shipping firms", (with G. Harlaftis) Business History, vol. 46, no. 2, 2004, 219-255
 18. "Network centric organizations in shipping", (with N. Nikitakos), Management Sciences & Regional Development (MSRD), Issue 3, July 2001, pp. 183-196
 19. "Shipping Management in the post-ISM Code period. The case of dry bulk shipping companies", (with A.Alexopoulos) Studies in Regional and Urban Planning, Issue 7, July 1999, pp. 123-133
 20. "Safety and Quality in the Shipping Industry. A Legal Analysis of the ISM Code's Principles and Applications", (with A.Alexopoulos) European Research Studies, Vol. 1, No. 3, 1998, pp. 81-98
 1. "Leadership profiling in the maritime industry: The case of the ocean going ship Masters", (with I.Lagoudis and N.Kotsioupoulos), International Association of Maritime Economists Annual Conference, 2014, Norfolk, Virginia, USA.
 2. "Communication, Internet Access and Retention of Seafarers in the Shipping Industry", (with A. Papachristou and D. Stanchev), International Association of Maritime Economists Annual Conference, 2014, Norfolk, Viginia, USA.
 3. "Employment of women at sea. Perceptions, attitudes and experiences of male seafarers in the Greek context", (with Ch. Tsalichi), International Association of Maritime Economists Annual Conference, 2013, Marseille, France.
 4. "Secrets and Lies? What stands true for media coverage of maritime events and incidents?" (with I. Bissias), International Association of Maritime Economists Annual Conference, 2013, Marseille, France.
 5. "Innovation in short-sea shipping: the Superfast ferries case", (with A.Roumboutsos and M. Lekakou), European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports – ECONSHIP2011, Chios, 2011.
 6. "Different paths to innovation in shipping. The case of Greece and Norway", (with S.Tenold), International Association of Maritime Economists Annual Conference, Lisbon, 2010.
 7. "Language proficiency and seafarers' competency: Communication skills required in multinational environment", (with H.Iakovaki), International Association of Maritime Economists Annual Conference, Lisbon, 2010.
 8. "Strategies for managing maritime human resources' cultural diversity" (with M.Progoulaki), International Association of Maritime Economists Annual Conference, Copenhagen, 2009.
 9. "Human resource management and competitiveness in the shipping industry: a resource based view" (with M.Progoulaki), International Association of Maritime Economist (IAME) Annual Conference, Dalian, China, 2008.
 10. "Cooperation and competition in the global market: Manning issues of Chinese and Greek fleets" (with M.Progoulaki, R.Pyne and J.Bao), International Association of Maritime Economist (IAME) Annual Conference, Dalian, China, 2008.
 11. "An Adapted Evaluation Method for Rural SMEs Oriented e-Learning Services/Projects" (with N.Marianos and M.Lambrou), in Lytras M.D., Carrol J.M., Damiani E., Tennyson R.D., Avison D., Vossen, G. and Ordonez De Pablos P. (2008), The Open Knowledge Society. A Computer Science and Information Systems Manifesto, (Proceedings of First World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2008, Athens, Greece), Springer, 2008.
 12. "Seafarers as a strategic resource of shipping companies: the Greek context" (with M. Progoulaki), International Association of Maritime Economist (IAME) Annual Conference, Athens, Greece, 2007.
 13. "Environmental management in Greek shipping companies" (with V. Kaza), International Symposium on Maritime Safety, Security and Environmental Protection, National Technical University of Athens, Greece, 2007.
 14. "Operations strategies, quality and competitive advantage: the case of Greek-owned shipping industry", (with I. N.Lagoudis) International Association of Maritime Economist (IAME) Annual Conference, Melbourne, Australia, 2006
 15. "Factors affecting the practice of the seafarer's profession in a multicultural context", (with M. Progoulaki and F. Knundsen) 3rd International Conference Maritime Transport 2006. Maritime and Inland Waterway Transport & Maritime History, Barcelona, Spain, 2006
 16. "Corporate governance and takeovers in shipping industry", (with Th. Syriopoulos) 12th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Athens, 2005
 17. "Corporate governance and shareholder value. The case of shipping industry", (with Th. Syriopoulos), Proceedings of International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, Contemporary developments in shipping: efficiency, productivity, competitiveness, Cyprus, 2005
 18. "Manning strategies in shipping: the role of outsourcing", (with G. Papadimitriou and M. Progoulaki) Proceedings of International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, Contemporary developments in shipping: efficiency, productivity, competitiveness, Cyprus, 2005
 19. "Managing Multicultural Teams: The case of Greek-owned shipping", (with M. Progoulaki), Proceedings of Conference of International Association of Maritime Economists (IAME), Izmir, 2004, pp. 278-287.
 20. «Corporate social responsibility in Greek shipping» (with E. Fafaliou and M. Lekakou), Proceedings of Conference of International Association of Maritime Economists (IAME) « Maritime Economics: Setting the Foundations for Port and Shipping Policies», Panama, 2007.
 21. "Strategic choices for small shipping companies in the post-ISM Code period", (with E. Katarelos), Proceedings of 9th World Conference on Transport Research, Seoul, Korea, 2001 (CD-ROM Edited, ISBN: 0-08-044274-9).
 22. "Global service of European tramp shipping companies in the 20th century: the Greek, Norwegian and British case", (with G. Harlaftis) Business History Conference, Miami, Florida, USA, 2001
 23. "Pools in a Greek bulk shipping perspective: asset play vs synergy benefits" (with H.A.Thanopoulou), Occasional Paper no. 46, October, mimeo, Cardiff University, ISSN 0967-5566, 36 pages.
 • Ε.Ε.
 • ΕΛΙΑ-Ίδρυμα Σ. Νιάρχου
 • Ακαδημία Αθηνών
 • Ίδρυμα Προποντίς
 • Γ.Γ.Ε.Τ.
 • "More entrepreneurial Life at Sea – MELES", ERASMUS+, European Commission, Maritime University of Szczecin, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2014-2017.
 • “Maritime Industry Knowledge Network – Know-ME”, Seventh Framework Programme, Συντονιστής Napier University, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2011-2014.
 • «Communication and Practical Training Applied in Nautical Studies - CAPTAINS», LEONARDO DA VINCI Programme, Συντονιστής Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2010-2012.
 • “Innovation Process in Surface Trasnport – Innosutra”, Seventh Framework Programme, Συντονιστής University of Antwerp, Μέλος ερευνητικής ομάδας, 2010-2011.
 • «Το παρόν και το μέλλον της Ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας», Γραφείο Οικονομικών Μελετών της Ακαδημίας Αθηνών, 2008-9.
 • «Η ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα των Καρδαμύλων της Χίου», Ναυτικό Μουσείο Καρδαμύλων, Επιστημονικός Υπεύθυνος,  2008-2009.
 • «Ελληνική ναυτιλία, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2006.
 • «Rural-eGov: Training SMEs from Rural Areas in using e-Government Services», LEONARDO DA VINCI Programme, Μέλος ερευνητικής ομάδας, 2006-2008.
 • «Στρατηγικές Ελληνικής Ναυτιλίας σε συνθήκες ανταγωνισμού: Επιχειρηματικές και λειτουργικές πρακτικές και διαμόρφωση συνθηκών ανταγωνισμού και ανταγωνιστικότητας», ΠΕΝΕΔ 2003, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2005
 • "Self - Learning Integrated Methodology - Virtual Reality Tool" (SLIM-VRT), Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ενότητας, "Information Society Technology" - IST-2001-33184, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2002-2005
 • Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, Επιστημονικός Υπεύθυνος (2003-2005).
 • «Training of Specialists in Sea Transport Management at Odessa State Maritime University», European Commission, TACIS – TEMPUS Project Curriculum Development Joint European Project 22031-2001, Μέλος ερευνητικής ομάδας, 2003.
 • «Ελληνόκτητη ναυτιλία και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 1945-2000», Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο-Ίδρυμα Νιάρχου, σε συνεργασία με Τζ. Χαρλαύτη,  2001-2003.
 • «Ελληνική Ακτοπλοΐα και επενδυτικοί ορίζοντες», Petrofin Research S.A., Ειδικός σύμβουλος, 2002.
 • «ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ», Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) 2001, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μέλος ερευνητικής ομάδας, 2001

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 • European Academy of Management (EURAM)
 • International Association of Maritime Economists (IAME)
 • Special Interest Group on Maritime Transport and Port of the World Transport Research Society
 • Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος
 • Διοίκηση και Οργάνωση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Στρατηγική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Ναυτιλία
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Ναυτική Εκπαίδευση και Απασχόληση