Λίλας Θεόδωρος

Ο Δρ. Θεόδωρος Λίλας είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο τις τεχνολογίες Πληροφορικής.