Λίτινας Νικόλαος

O Δρ. Νικόλαος Λίτινας είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.