Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/nameaegean/public_html/includes/menu.inc).

Πάνου Κωνσταντίνος

 • Βαθμίδα
  Διευθυντής Μεταπτυχιακού - Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Email
  c.panou@aegean.gr
 • Τηλέφωνο
  22710-35249
 • Μαθήματα
 • Γραφείο
  Κοραή 2Α, Κτήριο ΙΙ, 1ος όροφος
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Πάνου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει 22 χρόνια συνεχούς επαγγελματικής και ακαδημαϊκής δραστηριότητας στο γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης συγκοινωνιακών συστημάτων. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου και έχει δημοσιεύσει μετά από κρίση 45 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων για τις μεταφορές ως κύριος ερευνητής, καθώς και σε μεγάλο αριθμό τεχνικών μελετών. Ιδιαίτερες αναφορές στις εργασίες του έχουν γίνει σε κείμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και σε διεθνείς μελέτες σχετικές με θέματα των μεταφορών. Oι αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας στο δημοσιευμένο έργο του υπερβαίνουν τις 200. Ο κ. Πάνου έχει αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία σε ζητήματα επιχειρηματικών μοντέλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις μεταφορές και τη ναυτιλία, καθώς και μεθόδων/εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων και ανάλυσης ρίσκου, αναπτύσσοντας σε κάθε περίπτωση διεπιστημονικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Διαθέτει σημαντική εξειδίκευση σε τομείς όπως ευφυή συστήματα μεταφορών, διαλειτουργικότητα συστημάτων, προσομοίωση διαδικασιών και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών της επιβατικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Πάνου είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, καθώς και μιας σειράς άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών συλλόγων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος σημαντικών διεθνών Επιστημονικών Επιτροπών και Συνεδρίων για τις Μεταφορές.
 • S. 1. Kapros, K. Panou, Coastal Shipping and Intermodality in Greece: The Week Link, In Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transportation Economics, Vol. 21, A. Pallis (ed), 323-342, Elsevier Oxford, (2007).
 • G. 2. Proios, S. Kapros, K. Panou, A Customized Model for the Optimization of Multi-Vehicle Freight Distribution Chains, Aegean Working Papers, Vol 1 (3), pp: 87-107 (2005).
 • S. 3. Kapros, K. Panou, D. Tsamboulas, Multicriteria Approach to the Evaluation of Intermodal Freight Villages, Transportation Research Record, No. 1906, 56-63 (2005).
 • K. 4. Panou, A. Sofianos, A Fuzzy Multicriteria Evaluation System for the Assessment of Tunnels vis-à-vis Surface Roads: Theoretical aspects – Part I, Tunnelling and Underground Space Technology 17, 195-207 (2002).
 • K. 5. Panou, A. Sofianos, A Fuzzy Multicriteria Evaluation System for the Assessment of Tunnels vis-à-vis Surface Roads: The WPMA case – Part II, Tunnelling and Underground Space Technology 17, 209-219 (2002).
 • D. 6. Tsamboulas, K. Panou, C. Abacoumkin, Attractiveness of Transportation Infrastructure Projects to Private-Sector Financing: Assessing the Hierarchical Analysis Risk Scenario Method, Transportation Research Record, No. 1732, 12-21 (2000).
 • Δ. 7. Τσαμπούλας, Κ. Πάνου και Δ. Πολίτου, Συγκριτική Παρουσίαση Τρόπων Συμμετοχής Ιδιωτών Επενδυτών σε Συγκοινωνιακά Έργα στην Ελλάδα - Δημιουργία Μαθηματικού προτύπου για την Εκτίμηση της Επιχειρηματικής Ελκυστικότητας της Επένδυσης", Τεχνικά Χρονικά, Τεύχος 1, σελ. 59-74 (2000)
 • D. 8. Tsamboulas, G. Yiotis, K. Panou, Use of Multicriteria methods for assessment of transport projects, Journal of Transportation Engineering of the American Society of Civil Engineers (ASCE), Vol.1, 407-414 (1999).
 • D. 9. Kaliampakos, K. Panou, D. Damigos, Integrated Multicriteria and Cost–Βenefit Analysis Methodology for Appraisal of After–use Plans for Quarries in Urban Areas, International Mining and Minerals, Vol. 2, No 15, 67-74 (1999).
Κ. Χλωμούδης, Μ. Λεκάκου, Κ. Πάνου, Ε. Παπαδημητρίου, Ε. Τζαννάτος, Μεταφορές: Αρτηρίες ζωής για τα Νησιά, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα (2007)
 • K. Panou, S. Kapros, M. Lekakou, T. Syriopoulos, Universal Service Obligations in Insular Areas, in Proceedings (CD-ROM) of the 11th World Conference of Transport Research (WCTR), Berkeley, USA (2007)*.
 • T. Syriopoulos, K. Panou, M. Lekakou, Alternative Financial Instruments and Risk Management in Public-Private Partnerships, in Proceedings (CD-ROM) of the 11th World Conference of Transport Research (WCTR), Berkeley, USA (2007)*.
 • M. Lekakou, K. Panou, T. Syriopoulos, Liberalisation of Maritime Cabotage: Lessons from the Greek experience, in Proceedings (CD-ROM) of the 11th World Conference of Transport Research (WCTR), Berkeley, USA (2007)*.
 • K. Panou, Factors Hindering the Potential of Maritime Intermodal Transport in Greece, in Proceedings (CD-ROM) of the 1st International Conference on Competitiveness and Complementarity of Transport Modes, Chios, Greece (2007)*.
 • K. Πάνου, Η Δυναμική των Θαλασσίων Ενδομεταφορών στην Οργάνωση Συνδυασμένων Μεταφορικών Αλυσίδων: Μια Περιβαλλοντική Θεώρηση, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Περιβάλλον και Θαλάσσιες Μεταφορές: σε Αναζήτηση μιας Βιώσιμης Προσέγγισης – Σχεδιασμός και Υλοποίηση Παρεμβάσεων για τις Θαλάσσιες Μεταφορές και την Προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεσόγειο και τη Ν.Α. Ευρώπη», Χίος, 19-22 Απριλίου (2007)*.
 • S. Kapros, K. Panou, D. Tsamboulas, An Integrated Multicriteria Methodology for the Evaluation of Freight Villages, in: Proceedings (CD-ROM) of the 84th annual TRB meeting, Washington DC (2005)*.
 • N. Sarris, U. Wensell, K. Panou, Assessing the Socio-Economic Impacts of Transport Initiatives: The Greek Transport Observatory Project, in: Proceedings (CD-ROM) of the 10th World Conference of Transport Research (WCTR), Istanbul, Turkey (2004)*.
 • U. Wensell, K. Panou, Developing an Open Architecture System of Tools for Modeling Demand: The Greek Transport Observatory Project, in: Proceedings (CD-ROM) of the 10th World Conference of Transport Research (WCTR), Istanbul, Turkey (2004)*.
 • D. Tsamboulas, K. Panou, K. Giannakos, Methodological Framework for Business Process Re-engineering of Railway Infrastructure Managers, in: Proceedings (CD-ROM) of the 10th World Conference of Transport Research (WCTR), Istanbul, Turkey (2004)*.
 • Ε. Πολλάτου, K. Πάνου, Πολυκριτηριακό Πρότυπο Στρατηγικής Αξιολόγησης Πολιτικών των Μεταφορών, Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου για τη Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές», E. Γρηγορούδης, M. Δούμπος, K. Ζοπουνίδης και N. Ματσανίνης (επιμέλεια), 219-237, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (2003)*.
 • D. Tsamboulas, K. Panou, C. Abacoumkin, A Method to Assess the Attractiveness of Transportation Infrastructure Projects to Private Financing, in: Proceedings (CD-ROM) of the 79th annual TRB meeting, Washington DC (2003).
 • S. Kapros, K. Panou, Strategic Market Segments and Prospects of Short Sea Shipping in the Eastern Mediterranean and the Black Sea, in: Proceedings (CD-ROM) of the European Transport Conference (ETC), Cambridge, UK (2002).
 • D. Tsamboulas, K. Panou, A Decision Support System for the Assessment of Transport Corridor Developments in Accession Countries to the European Union, in: Proceedings (CD-ROM) of the 9th World Conference of Transport Research (WCTR), Seoul, Korea (2001).
 • Δ. Τσαμπούλας, Κ. Πάνου, Ιδιαιτερότητες και προοπτικές των σιδηροδρομικών έργων αναφορικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης από ιδιώτες επενδυτές, Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας Σύγχρονες Σιδηροδρομικές Μεταφορές Πεδίο Συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, σελ. 23-34, Αθήνα (1999).
 • Σχεδιασμός μεταφορικών συστημάτων
 • Λήψη αποφάσεων στις μεταφορές και εκτίμηση κινδύνων
 • Αξιολόγηση υποδομών και πολιτικής των μεταφορών
 • Ανάπτυξη εργαλείων υποβοήθησης αποφάσεων με έμφαση στις μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης και ανάλυσης κόστους-ωφέλειας
 • Εκτίμηση ελκυστικότητας έργων μεταφορών για ιδιωτική χρηματοδότηση
 • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις μεταφορές
 • Καθολική υπηρεσία στις μεταφορές