Τσιρίμπα Αθηνά

Η Δρ. Τσιρίμπα Αθηνά είναι εξωτερική συνεργάτης του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.