Ιωάννης Ν. Λαγούδης

Ο Δρ. Ιωάννης Ν. Λαγούδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο όπου διδάσκει μαθήματα διοίκησης, στρατηγικής διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Είναι ερευνητικός υπότροφός του Ιδρύματος Fulbright Ελλάδος και ακαδημαϊκός συνεργάτης του MIT – Center for Transportation and Logistics. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς των μεταφορών και της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών από το Τμήμα Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1998). Επίσης έχει μεταπτυχιακό (1999) και διδακτορικό (2003) από το Πανεπιστήμιο του Cardiff σε θέματα μεταφορών και διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Το 2008 ολοκλήρωσε μετά-διδακτορική έρευνα με θέμα τη βελτιστοποίηση λιμενικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων χρηματοδοτούμενο από το ΙΚΥ. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά όπως το Transportation Journal, European Business Review, International Journal of Transport Management, Maritime Economics and Logistics και Maritime Policy and Management.
  • Maloni, M., Gligor, D. and Lagoudis, I.N. (2016), “Linking Ocean Container Carrier Capabilities to Shipper-Carrier Relationships: A Case Study”, Maritime Policy and Management, Vol. 43, No. 8, pp. 959-975. http://dx.doi.org/10.1080/03088839.2016.1173736  
  • Lagoudis, I.N., Lekakou, M.B., Thanopoulou, H.A. and Pantelaros, I.M. (2011), “Evaluating ferry services through an AHP estimated KPI system: a focus on central Aegean”, Int. J. Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 3, Nos. 1/2, pp.153–178. http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=40752
  • Lagoudis, I.N., Subramanian, V. and Nasution, N.A.S. (2016), “Vessel Strategy for Greenfield Oil & Gas Project”, IAME2016, Conference on “The maritime transport of the future: the role of innovation uptake, sustainability and availability of shipping finance”, August 23-26, Hamburg, Germany. (Extended Abstract)
  • Krousouloudi N., Polydoropoulou A., Tsirimpa A. Lagoudis I.N. (2016), “The Importance of the Port of Entry in the Overall User Satisfaction Experience”, GPRA2016 Conference on Decision Analytics, 19-20 May, Hamburg, Germany.
  • Lagoudis, I.N., Theotokas, I.N. and Broumas, D. (2015), “Port Competition: A Content Analysis”, GPRA2015 Conference on Port and Logistics Connectivity, 21-22 May, Hong – Kong, China. http://www.lms.polyu.edu.hk/file/media/share/pdf/src/gpra/ConferenceProgramme-GPRA%202015.pdf
  • Zompakis, N.J., Lagoudis, I.N., Theotokas, I.N. and Soudris, D.J., (2015), “Scenario Modeling of Containership Liner-Shipping Operation Scheduling”, ECONSHIP2015, European Conference on Shipping, Intermodalism & Ports, June 24-27, Chios, Greece. http://www.econship2015.gr/index.php/programme
  • Lagoudis, I.N., Yip, T.L., Theotokas, I.N. and Madentzoglou, E. (2015), “Maritime Cluster Attractiveness Index”, IAME2015, Conference on “The role of Maritime Clusters and Innovation in Shaping Future Global Trade”, August 24-26, Kuala Lumpur, Malaysia. http://www.misi.edu.my/v1/wp-content/media-files/IAME-2015_Program_Web-Version.pdf
  • Lagoudis, I.N., Gligor, D. and Maloni, M. (2015), “Shipper Value Perception in the Marine Container Industry: A Case Study”, IAME2015, Conference on “The role of Maritime Clusters and Innovation in Shaping Future Global Trade”, August 24-26, Kuala Lumpur, Malaysia. http://www.misi.edu.my/v1/wp-content/media-files/IAME-2015_Program_Web-Version.pdf
  • Lagoudis, I.N., Rice, J.B. Jr. and Salminen, J.B. (2014), “Port Investment Strategies Under Uncertainty: The Case of a Southeast Asia Multipurpose Port”, IAME Conference, Virginia, USA (15th - 18th July). http://iame2014.org/IAME%202014%20Program.pdf
  • Theotokas, I.N., Lagoudis, I.N. and Kotsiopoulos, N. (2014), “Leadership profiling in the maritime industry: The case of the ocean going ship Masters”, IAME Conference, Virginia, USA (15th - 18th July). http://iame2014.org/IAME%202014%20Program.pdf