Κάπρος Σεραφείμ

Ο Δρ. Κάπρος Σεραφείμ είναι Καθηγητής του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στα μαθήματα ∆ιοίκηση – Οργάνωση Παραγωγής Οργάνωση ∆ιακίνησης/ ∆ιανοµής (Logistics) καθώς και Ολοκληρωµένα Συστήµατα Μεταφορών