Λάμπρου Μαρία

H Μαρία Λάμπρου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο την Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη η-υπηρεσιών (μεθοδολογία, εργαλεία, γλώσσες προδιαγραφής), με έμφαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν, ψηφιακής ναυτιλίας και μεταφορών.
 • Ηλεκτρονική μάθηση και διαχείριση γνώσης.
 • Επιχειρησιακά μοντέλα, καινοτομικές υπηρεσίες και τεχνολογίες ψηφιακής ναυτιλίας.
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ασύρματες τεχνολογίες και τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού για εφαρμογές δημόσιων επιβατικών μεταφορών.
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιμένων και συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών.
 1. M.A. Lambrou, ØJ Rødseth, H. Foster, K. Fjørtoft, "Service-oriented computing and model-driven development as enablers of port information systems: an integrated view", WMU Journal of Maritime Affairs, 2012
 2. Giulia Arduino, Raimonds Aronietis, Yves Crozet, Koos Frouws, Claudio Ferrari, Laurent Guihéry, Seraphim Kapros, Ioanna Kourounioti, Florent Laroche, Maria Lambrou, Michael Lloyd, Amalia Polydoropoulou, Athena Roumboutsos, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, "How to turn an innovative concept into a success? An application to seaport-related innovation", Research in Transportation Economics, Elsevier, 2012

 3. Nikolaos Marianos, Maria A. Lambrou, "An Integrated Methodology for the Evaluation of Electronic Port Services", International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology, Vol. 1, Issue 3, pp. 63-83, 2011
 4. Nikolaos Marianos, Maria A. Lambrou, Nikitas Nikitakos, George Vaggelas, "Managing Port e-Services in a Socio-Technical Context", International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol. 3,  Issue 1, pp. 27-56, 2011
 5. Miltiades E. Anagnostou, Maria A. Lambrou, “Privacy now and in the age of ambient intelligence”, International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, Volume 2 ,  Issue 4, pp 355-364, 2009   
 6. Dionysis Kefallinos, Maria A. Lambrou, Efstathios D. Sykas, “A Risk Assessment model for secure e-Government services”, in International Journal of Electronic Government Research, Volume 5, Issue 2, pp. 72-92,  2009
 7. Dionysis Kefallinos, Maria A. Lambrou, Efstathios D. Sykas, “Secure PKI-enabled e-government infrastructures implementation: the SYZEFXIS-PKI case” Electronic Government, an International Journal, Vol. 3, No 4, pp. 420 – 438, 2006.
 8. Maria A. Lambrou, “On Digital CSR-aware Shipping”, Journal of Transport and Shipping, Vol. 4, No 1, 2006.
 9. Maria A. Lambrou, Athanasios A. Pallis “Electronic Markets Business Models to Integrate Ports in Supply Chains” in Journal of Maritime Research, 4(3), pp.67-86, 2007.

   

 10. Amalia Polydoropoulou, Maria A Lambrou, "Development of an e-Learning Recommender System Using Discrete Choice Models and Bayesian Theory: A Pilot Case in the Shipping Industry", Security Enhanced Applications for Information Systems, edited by Christos Kalloniatis, ISBN 978-953-51-0643-2, 2012.

 11. Miltiades E. Anagnostou, Maria A. Lambrou, “On e-Government Project Development in Balmeda”, in Next Generation Society: Technological and Legal Issues, pp. 259-269, Springer Berlin Heidelberg, 2010.Ν

 12. ikitas Nikitakos, Maria A. Lambrou, “Digital Shipping: The Greek Experience”, in Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transportation Economics, Volume 21, pp, 387-421, Elsevier, 2007.

 13. Ornulf Jan Rodseth, Kay Endre Fjortoft, Maria A. Lambrou, “Web Technologies for Maritime Single Windows”, in Proceedings  of  3rd International Maritime-Port Technology and Development Conference- MTEC 2011, Singapore, 13-15 April, 2011.

 14. Kay Endre Fjørtoft, Maria A. Lambrou, Marianne Hagaseth, Pål Baltzersen, “Maritime Transport Single Windows: Issues and Prospects”, in Proceedings of, 9th International Symposium on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation- TransNav 2011, Gdynia, Poland, 15-17 June 2011.

 15. Maria  A. Lambrou, Howard Foster, “Next Generation e-Maritime Systems Engineering: in Proceedings WCTR 2010, Lisbon, Portugal , 11-15 July, 2010.

 16. M.A.Lambrou, M.E.Anagnostou, E.N.Protonotarios, “Multi-domain Federation Policies in Open Distributed Service Architectures”, in Proceedings of the IEEE International Conference on Engineering Management (IEMC‘98), pp. 71-76, San Juan, Puerto Rico, USA, October 11-13, 1998.

 17. E.Tzifa, M. Lambrou, S.Fragoulopoulou, G.Bruno “Use of the OSAM Component Concept in Service Modelling”, in Proceedings of IS&N97, (Fourth International Conference on Intelligence in Services and Networks), , Como, Italy, 27-29 May 1997.

 • EU MED CoRINThos Project: Maritime Clusters supporting Research & Innovation to enchance Blue Economy Enterpreneurship, (http://www.medmaritimeprojects.eu/section/corinthos ), 07/14-06/15.
 • EU 7FP DG Mobility and Transport Programme eMAR (www.emarproject.eu), with INLECOM U.K., 01/12-12/14.
 • EU 7FP DG TREN Programme e-Freight (www.efreightproject.info), 01/10-12/13.
 • EU TREN/FP7TR/234076 Programme ΙΝΝΟSUTRA: “Innovation Processes in Surface Transport”, 01/10-12/12.
 • Leonardo Da Vinci (LdV) Transfer of Innovation Programme CAPTAINS: “Communication and Practical Training in Applied Nautical Studies”,http://www.captains.pro/, 10/10-05/13.
 • EU 7FP DG Mobility and Transport Programme KNOW-ME: “The European Academic and Industry Network for Innovative Maritime Training, Education and R&D, http://www.know-me.org/, 01/12-12/14.