Πάλλης Αθανάσιος

Ο Θάνος Πάλλης είναι Αν. Καθηγητής Οικονομικής και Πολιτικής Λιμένων, στο Παν/μιο Αιγαίου. Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος Jean Monnet «Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική» (2003-2013), έχει διατελέσει Fulbright Scholar στο Columbia University, New York (2009-22011), και επισκεπτης Καθηγητής σε Dalhousie University, Canada, Old Dominion University, US, Antwerp University, Parthenope University of Naples; Athens University of Economics; και Hong-Kong Polytechnic University. Έχει συμβάλει στην διαμόρφωση πολιτικών για το λιμενικό σύστημα με συμμετοχή σε έρευνες των Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης & Συνεργασίας (ΟΟΣΑ), ΟΗΕ (UNCTAD), European Sea Port Organisation (ESPO), International Association of Ports & Harbors (IAPH), International Association of Port Cities (AIVP), Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ, και μεμονωμένων λιμένων. Tην περίοδο 2011-2012 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. To 2013 ανέλαβε γενικός γραμματέας της ΜedCruise, της Ένωσης Μεσογειακών λιμένων κρουαζιέρας. Συγγραφέας 8 βιβλίων (7 σε συνεργασία), δημοσιευμένων στην Ελληνική, Αγγλική, και Ιαπωνική, και 50 επιστημονικών άρθρων δημοσιευμένων σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά, με θέμα την οικονομική, πολιτική και διοίκηση λιμένων και συστημάτων θαλάσσιων μεταφορών και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές θαλάσσιων μεταφορών, με τις έτερο-αναφορές στο έργο στην διεθνή βιβλιογραφία υπερβαίνουν τις 1.600 (h-index=24). Η διδακτορική του διατριβή τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού “Best European Study 1999”. Ττο 2008 του απονεμηθεί το Maritime Economics & Logistics Best Paper Award, από το International Association of Maritime Economists. To 2008 δημιούργησε, σε συνεργασία, τον διαδικτυακό κόμβο PortEconomics.eu για την προώθηση της οικονομικής, και πολιτικής λιμένων. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ) (2010-2014), εκλεγμένο μέλος (2006-2012) και Γραμματεας (2013- )του ΔΣ του International Association of Maritime Economists (ΙΑΜΕ).
 • Brooks M.R. and Pallis, A.A. (2012). Classics in Port Economics and Management, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Pallis A.A. and Bissias I.A. (2011). Choosing Maritime. Athens: Gutenberg.
 • Theotokas G. Lekakou M.B., Pallis, A.A., Syriopoulos T. and Tsamourgelis G. (2008). Greek Shipping, Employment, Competitiveness, Athens: Gutenberg.
 • Pallis A.A. (2007) (Editor). Maritime Transport: The Greek Paradigm, London: Elsevier.
 • Theodoropoulos S., Lekakou M.B. and Pallis A.A. (2006). European Policies for Shipping, (in Greek), Athens: Tipothito.
 • Pallis A.A. (2002). The Common EU Maritime Transport Policy: Policy Europeanisation in the 1990s, Aldershot: Ashgate.
 • Chlomoudis, C.I. and Pallis A.A. (2002) European Port Policy: Towards a Long Term Strategy, Cheltenham: Edward Elgar (Δημοσιευμένο σε Ελληνικά (Ελληνικά Γράμματα, 2001), και Ιαπωνικά (National Institute for Land & Infrastructure Management, 2006).
Οικονομική και Πολιτική Λιμένων, Ναυτιλιακή πολιτική, Εκπροσώπηση ναυτιλιακών συμφερόντων.
 • Pallis, A.A. (2015). Cruise shipping and Ports. Cruise Shipping and Urban Development State of the Art of the Industry and Cruise Ports. OECD-ITF Discussion Paper 2015-14, OECD: Paris.
 • Brooks, M.R., Pallis, A.A. and Perkins, S. (2014), Port Investment and Container Shipping Markets, OECD-ITF Discussion Paper 2014-3, OECD: Paris.
 • Lau Y-Y., Tam K-C., Ng, A.K.Y. & Pallis A.A. (2014). Cruise terminals site selection process: An institutional analysis of the Kai Tak Cruise Terminal in Hong Kong. Research in Transportation Business and Management, 13, 16-23. (IF: 0.673).
 • Wang G., Pallis A.A. and Notteboom T.E. (2014). Incentives in Cruise Terminal Concession Contracts Research in Transportation Business and Management, 13, 36-42. (IF: 0.673).
 • Wang G. and Pallis A.A. (2014). Incentives Approaches to overcome moral hazard in port concession agreements. Transportation Research E: Logistics and Transportation Review, 67, 162-174 (ISI Impact Factor: 2.943).
 • Ng, A.K.Y., Padilha, F. and Pallis, A.A. (2013). Institutions, bureaucratic and logistical roles of dry ports: the Brazilian experiences’. Journal of Transport Geography, 27, 46-55 (IF: 2.538).
 • Psaraftis H.N. and Pallis A.A. (2012). Concession of the Piraeus Container Terminal: Turbulent times and the quest for competitiveness. Maritime Policy and Management, 39(1), 27-43 (ISI IF: 1.447).
 • Brooks M.R., Schellinck, T. and Pallis A.A. (2011). Port Effectiveness: Users perspectives in North America. Transportation Research Record (TRR), 2222, 34-42 (ISI IF: 1.447).
 • Rodrigue J-P., Notteboom T.E, and Pallis A.A. (2011). The Financialisation of the Terminal and Port Industry: Revisiting Risk & Embeddedness. Maritime Policy and Management, 38(2), 191-213 ((IF: 1.447).
 • Brooks M.R. and Pallis A.A. (2008). Assessing port governance models: Process and performance components. Maritime Policy and Management, 35(4), 411-432. (IF: 1.447).
 • Ports Observatory for Performance Indicators Analysis (PORTOPIA) (2013-2017). Financed by: European Commission.
 • Cyprus Port Authority: Strategic Plan for 2065 (2015-2016). Financed by the Cyprus Port Authority.
 • Merging of Greek Port Authorities (2016-2017), Financed by: Greek Regulatory Port Authority.
 • Strategic Plan for the development of Cyprus Maritime Cluster. Financed by the Cyprus Ministry of Transportation.
 • Thalis Black Sea City-ports Project. Financed by Greek Ministry for Competitiveness.
 • Jean Monnet Grant in European Port Policy  (564848-EPP-1-2015) (Scientific Director) (2015 -2018); Financed by: European Commission
 • Due diligence study of port privatisation for an International terminal operator (2014) – financed by an International Terminal Operator.
 • Cyprus Shipping: Strategy for Competitiveness (2014)- Led by Ernst Young / Financed by the Cyprus Ministry of Competitiveness. 
 • LIFE+ (2011-14). Sustainable Cruise–Waste Reception in Cruise Ports. Financed by: European Commission.
 • E-Shipping - Development of Electronic platform for the exchange of knowledge and information in marine and maritime education (2013-2014) - Financed by: European Commission
 • Jean Monnet Grant in European Port Policy  (08/141236) (Scientific Director) (2008 -2013); Financed by: European Commission
 • OBS-EURISLES/The Development of the Islands: European Islands and Cohesion Policy - Euroislands - ESPON 2013 Program” (2009-2013); Financed by: European Commission
 • Atlantic Gateway (2008-2010); Financed by: Transport Canada
 • Essential clauses for the provision of maritime transport services in insular areas (2008-2009); Financed by: Institute of Local Government (ITA), Greece
 • Analysis and preparation of a publication of the results available aiming a description of the costal and sea area by country (2008); Financed by: European Commission
 • Port Performance Benchmarks and Indicators (2007-2008); Financed by: Transport Canada
 • Jean Monnet Grant in European Port Policy  (03/121) (Scientific Director) (2003-2008); Financed by: European Commission
 • Analysis of the implication of the European Commission’s Green Paper on Maritime Policy (2007-2008); Financed by: Centre for Analysis and Strategy, Hellenic Ministry of Foreign Affairs & the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP). 
 • Strategies and Competitiveness of Greek Shipping and Greek Ports (2006–2009); Financed by: Greek Ministry of Economic Development; Regulatory Authority for Competition; Ceres Hellenic Shipping Enterprises; Port of Igoumenitsa SA; Union of Mediterranean Cargo Shipowners.
 • Organisation of port services production - effective administration and management of passenger terminals (2004–2007); Financed by: Greek Ministry of Economic Development; Port of Piraeus SA.  
 • Intelligent Port Systems (iPORTS). (2006 -2008); EU Community Initiative - Programme INTERREG III 
 • Greek Shipping, Employment and Competitiveness (2006); Financed by: Union of Greek Seafarers
 • State Actions for the implementation of technological applications in maritime transport (2006); Financed by: Greek Ministry of Mercantile Marine; Information Society SA.
 • Coastal Shipping in Greece: Development of a Market Monitoring System  (2003–2004) (Scientific Co-director); Financed by: Regulatory Authority for internal Maritime Transportation
 • Teaching and Organisation of teaching activities for training of Specialists in Sea Transport Management at Odessa State Maritime University (TACIS–TEMPUS Project) (Teaching Fellow) (2002– 2004); Financed by: European Commission
 • Problems methods & tools of financing investments in rural innovations Organisation and Operation of Greek Units in the European Network Leader II (2001); Financed by: European Commission
 • Enhancement of Industrial Employee’s key-core Qualifications Using distance Learning and Computer Infrastructure - Leonardo da Vinci program (1999-2000); Financed by: European Commission.