Πολυδωροπούλου Αμαλία

 • Βαθμίδα
  Καθηγήτρια
 • Email
  polydor@aegean.gr
 • Τηλέφωνο
  22710-35263
 • Μαθήματα
Η Δρ. Αμαλία Πολυδωροπούλου είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση στην έρευνα στους τομείς Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων, Δεδομένα, Μοντέλα και Λήψη Αποφάσεων, Εκτίμηση Προτύπων Ζήτησης, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Συνδυασμένες Μεταφορές, Ανάλυση Αγοράς, Ερωτηματολόγια και Τεχνικές Δειγματοληψίας, Μάρκετινγκ Μεταφορικών Υπηρεσιών, Οικονομική των Μεταφορών, Από Απόσταση Εκπαίδευση.
Κοτρίκλα, Ά., 2015. Ναυτιλία και περιβάλλον. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5478
Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων, Δεδομένα, Μοντέλα και Λήψη Αποφάσεων, Εκτίμηση Προτύπων Ζήτησης, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Συνδυασμένες Μεταφορές, Ανάλυση Αγοράς, Ερωτηματολόγια και Τεχνικές Δειγματοληψίας, Μάρκετινγκ Μεταφορικών Υπηρεσιών, Οικονομική των Μεταφορών, Από Απόσταση Εκπαίδευση
 • Antoniou, C. and Polydoropoulou, A. (2012). “The value of privacy. Evidence from the use of mobile devices for traveler information systems”. Submitted to Special Issue on Behavioral Response to Mobile Applications for Transport Journal of Intelligent Transportation Systems
 • Tsirimpa, A. and Polydoropoulou, A. (2011). The Impact of Traffic Information Acquisition on the Traffic Conditions of the Athens Greater Area,  Forthcoming at the Special Issue Entitled  “Operation Research and its Application in Transportation”  International Journal of Operations Research and Information Systems (IJORIS)
 • Polydoropoulou, A., Chortatsiani, E., and Kamargianni, M. (2012). “Flyer’s Corner: Some Simple Truths About Scheduled Air Travel”. Journal of Air Transport Studies, Vol. 3, No. 1, pp: 24-38.
 • Tsirimpa, A. and Polydoropoulou, A. (2011). “The Impact of Traffic Information Acquisition on the Traffic Conditions of the Athens Greater Area.” Special Issue Entitled  “Operation Research and its Application in Transportation” . International Journal of Operations Research and Η Δρ. Αμαλία Πολυδωροπούλου είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών με εξειδίκευση στην έρευνα στους τομείς Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων, Δεδομένα, Μοντέλα και Λήψη Αποφάσεων, Εκτίμηση Προτύπων Ζήτησης, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Συνδυασμένες Μεταφορές, Ανάλυση Αγοράς, Ερωτηματολόγια και Τεχνικές Δειγματοληψίας, Μάρκετινγκ Μεταφορικών Υπηρεσιών, Οικονομική των Μεταφορών, Από Απόσταση Εκπαίδευση. Information Systems (IJORIS)
 • Polydoropoulou, A., and M. Kamargianni (2010). "Exploring Teenagers’ Driving and Transport Behavior” .Journal of Transport and Shipping (JTS). 
 • Polydoropoulou, Α. (2010).  "New Technologies and Women: Can Greek Women Adjust to the New Environment? " Forthcoming at  the  Journal of Management Sciences and Regional Development 
 • Kitrinou, E.. and A. Polydoropoulou (2010). “Modeling the Impact of ICT- use and Teleworking on Residential Relocation Decision in Island Areas.” “Statistical Review”, Volume 5, Journal of the Greek Statistical Association.
 • Tsirimpa, A., A. Polydoropoulou, and C. Antoniou (2010). “Modeling the Effect of Risk Aversion on Travellers’ Switching Behavior.” Journal of Choice Modeling, Vol.3, No1. ISSN 1755-5345. March 2010
 • Polydoropoulou, A., A. Tsirimpa, I. Lagoudis (2009). “The Use Of Information And Communication Technologies By Women And Their Policy Implications: What Are The Challenges For Greece?” Journal of Studies in Regional & Urban Planning, Vol 3.
 • Polydoropoulou, A., and A. Roumboutsos (2009). “Evaluating The Impact Of Decision Making During Construction On Transport Project Outcome Evaluation And Program Planning.” Journal “Evaluation and Program Planning.” Elsevier, Volume (Year): 32 (2009), Issue (Month): 4 (November), Pages: 369-380.
 • Polydoropoulou, A., M. Baker, M. Ben-Akiva, O. Mindali, A. Rahman and I. Salomon (2004). “Predicting the Impact of E-economy on Transport (POET): A Methodological Framework.” Aegean Working Papers.
 • Polydoropoulou A. and M. Ben-Akiva (2000). "Combined RP/SP Nested Logit Access/Mode Choice Model for Multiple Mass Transit Technologies." Transportation Research Record 1771.
 • Ben-Akiva, Μ., D. McFadden, T. Gärling, D. Gopinath, D. Bolduc, A. Borsch- Supan, Ph. Delquié, O. Larichev, T. Morikawa, A. Polydoropoulou, and V. Rao. "Extended Framework for Modeling Choice Behavior." Marketing Letters 10:3 (1999): 187-203.
 • Benjamin, J., S. Kurauchi T. Morikawa, A. Polydoropoulou, , K. Sasaki, and M. Ben-Akiva (1999). Forecasting Paratransit Ridership Using Discrete Choice Models With Explicit Consideration of Availability. Transportation Research Record 1618, pp 60-65.
 • Polydoropoulou, A., D.A. Gopinath, and M. Ben-Akiva (1998). User Adoption of ATIS: The SmarTraveler Case Study. Transportation Research Record, No 1588.
 • Ben-Akiva, M., J. Benjamin, G. Lauprete, and A. Polydoropoulou (1996). Evaluation of Advanced Public Transportation Systems (APTS) Impact on Travel by Dial-a-Ride. Transportation Research Record, No. 1557.
 • Khattak, A., A. Polydoropoulou, and M. Ben-Akiva (1996). Modeling Revealed and Stated Pre-Trip Travel Response to ATIS. Transportation Research Record, No. 1537. 
 • Koutsopoulos, H., A. Polydoropoulou, and M. Ben-Akiva (1995). Travel Simulators for Data Collection on Driver Behavior in the Presence of Information. Transportation Research -C, Vol. 3, No. 3. 
 • Polydoropoulou, A., M. Ben-Akiva, and I. Kaysi (1994). Revealed Preference Models of the Influence of Traffic Information on Drivers Route Choice Behavior. Transportation Research Record, No. 1453
 • Polydoropoulou, A., and M. Ben-Akiva (1996).Case Studies of Users' Response to Advanced Traveler Information Systems (ATIS). Proceedings of  the Third Annual World Congress on Intelligent Transport Systems, Orlando, Florida
 • Ben-Akiva, M.,  A. Polydoropoulou, I. Kaysi, H. Koutsopoulos, and P. Whitworth (1994). Design of an Integrated Data Collection Program to Support Modeling of User Response to ATIS Services. Proceedings of the IVHS America 1994 Annual Meeting, Volume 2, Atlanta, Georgia.
 • Papola, A., and A. Polydoropoulou (2006). “Shopping-Related Travel in an Rich ICT Era:  A Case Study on the Impact of e-Shopping on Travel Demand.” Paper Presented at the 85th TRB Meeting, January 22nd-26th, Washington DC, 2006.
 • Polydoropoulou, A., M. Ben-Akiva, and I. Salomon (2006). “Effects of ICTs on Re-Location and Teleworking Decisions.”  Paper Presented at the 85th TRB Meeting, January 22nd-26th, Washington DC, 2006.
 • Rahman, A., A. Polydoropoulou, and M. Ben-Akiva (2006). “Predicting the Impact of E-economy on Transport (POET): Project Description and Final Conclusions.” Paper Presented at the 85th TRB Meeting, January 22nd-26th, Washington DC, 2006.
 • Kitrinou, E. and A. Polydoropoulou (2007) “Analyzing the Decisions of Relocation and Teleworking in Island Areas.” Proceedings of the 11th World Conference on Transportation Research, Berkeley, CA, June 2007.
 • Tsirimpa, A.,  A. Polydoropoulou, C. Antoniou (2008). “Development of a Latent Variable Model to Capture the Impact of Risk Aversion on Travelers’ Switching Behavior.” Proceedings of the 11th World Conference on  Transport Research, Berkeley, CA, June 2007.
 • Polydoropoulou, A.,  N. Litinas, A. Tsirimpa (2007). “Ports in Small Regional Areas and Islands:  User Evaluations for Ports as Efficient Intermodal Gateways.” Proceedings of  the 1st International Scientific Conference: “Competitiveness and Complementarity of Transport Modes, Perspectives for the Development of Intermodal Transport”, Chios, May 2007.
 • Kitrinou, E. and A. Polydoropoulou (2007). “Competitiveness of Travel Modes in Island Areas due to Relocation and Teleworking.” Proceedings of the  1st International Scientific Conference: “Competitiveness And Complementarity Of Transport Modes, Perspectives For The Development Of Intermodal Transport”, Chios, May 2007.
 • Tsirimpa, A.,  A. Polydoropoulou, C. Antoniou (2008). “Modelling Advanced Traveller Information Systems (ATIS) Acquisition And Effect On Travellers Choices: An Extended Literature Review.” AATT Conference, Athens, June 2008.
 • Polydoropoulou, A.,  I. Lagoudis, A. Tsirimpa (2008). “The Impact Of Information And Communication Technologies On Female Activities: The Case Of Greece.”Women's Worlds 2008 Conference, Spain, July 2008.
 • Duarte, A., C. Garcia, G. Giannarakis, S.Limao, N. Litinas, and A.  Polydoropoulou (2008). “New Approaches in Transport Planning: Happiness and Transport Economics.” Conference Proceedings of Netnomics: Economic Research and Electronic Networking. Stuttgart, September 2008.
 • Duarte, A., C. Garcia, S.Limao, and A.  Polydoropoulou (2008). “Happiness in Transport Decision Making Process.  The Swiss Sample.” Paper Presented at the Swiss Transport Research Conference (STRC),  Switzerland, October 2008.