Στο πλαίσιο των διαδικασιών διασύνδεσης και εκπαίδευσης, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε άσκηση πυρκαγιάς και εκκένωσης έκτακτης ανάγκης υπό την οργάνωση και επίβλεψη του πληρώματος του Blue Star Patmos.