Τα Ποσειδώνια 2014 με την παρουσία 1.800 εκθετών από 93 χώρες και περίπου 19.000 επισκεπτών ήταν μία από τις δυναμικότερες εκθέσεις, με ενεργή παρουσία για ακόμη μία χρονιά του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα Ποσειδώνια είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της ναυτιλιακή βιομηχανία, λόγω της καταλυτικής σημασίας της για την οριστικοποίηση νέων επενδύσεων, παρουσίαση νέων προϊόντων και συζήτηση θεσμικών και τεχνολογικών εξελίξεων που επηρεάζουν άμεσα τη βιομηχανία.