Βασική επιδίωξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι η συνεχής επαφή με τους απόφοιτους του προγράμματός μας καθώς και η αναδιαμόρφωση αυτού με βάση τις εμπειρίες τους, τα σχόλια και τις προσδοκίες τους. Στόχος μας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να δημιουργείται με βάση τις επιστημονικές εξελίξεις, τις απαιτήσεις της Ναυτιλιακής αγοράς αλλά και κυρίως με κέντρο το κάθε μέλος του φοιτητικού δυναμικού."


Ελένη Κολοκυθιά

Η Ελένη Κολοκυθιά, απόφοιτος ΝΑ.Μ.Ε το έτος 2015 – 2016, μοιράζεται τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που αποκόμισε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, καθώς και το πώς κατάφερε να επιτύχει μέσω του προγράμματος ERASMUS+ και της συνεργασίας του Τμήματος την επιλογή της σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνώς Ναυτιλιακά Πανεπιστήμια για να συνεχίσει της σπουδές της στην Σαγκάη.

Ελένη Πιπίδη

Η Ελένη Πιπίδη, απόφοιτος ΝΑ.Μ.Ε. 2008 – 2009 εξιστορεί το πως η επιλογή του μεταπτυχιακού προγράμματος επηρέασε την επαγγελματική της εξέλιξη καθώς και πώς μέσω του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού πέτυχε την βασική της επιδίωξη για την απόκτηση βιωματικής γνώσης και άμεσης απορρόφησης από την αγορά εργασίας.

Λεόντιος Χαβίαρας

Ο Λεόντιος Χαβίαρας, απόφοιτος ΝΑ.Μ.Ε. το έτος 2015 – 2016, προερχόμενος από τον οικονομικό τομέα αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές στην Ναυτιλία επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, απόφαση που όπως μας εξηγεί ξεπέρασε κάθε προσδοκία λόγω της ποιότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού και των διεθνών συνεργασιών.